Zespół Instytutu Modelowania Kognitywnego w trakcie pełnowymiarowej interwencji rosji na Ukrainie rozpoczął działalność konsultacyjną w zakresie komunikacji dla Ambasady Ukrainy w Polsce, a także dla założonego na jego bazie «Kryzysowego Ośrodka Koordynacyjnego». Jego celem było wsparcie przy problemach o charakterze kluczowym, a także szybkie reagowanie na wyzwania stanu wojennego.

Współpraca rozpoczęła się 17 marca 2022 roky, a już 21 marca 2022 roku odbył się pierwszy online-briefing ambasadora Andrija Deszczycy nastronie FB Ambasady.

Instytut Modelowania Kognitywnego stworzył od zera system codziennych briefingów Ambasady Ukrainy w Polsce, opracował kanały przekazywania informacji, a także sformułował kluczowe tezy dla message-boxów.

Na dzień dzisiejszy przeprowadzono ponad 50 online briefingów ambasady.

Opracowany przez zespół IMK system sprzyjał systematyzacji szeregu procesów komunikacyjnych bezpośrednio w misji dyplomatycznej, a także zwiększył zainteresowanie pracą Ambasady i konsulatów Ukrainy w Polsce wśród Ukraińców i bezpośrednio obywateli Polski.

Kryzysowy Ośrodek Medialny działający przy Ambasadzie tworzy przestrzeń dla szerokiego i konstruktywnego dialgu dla delegacji międzynarodowych i przyjaciół Ukrainy z całego świata.

Sprawy, którymi zajmuje się «Kryzysowy Ośrodek Koordynacyjny»:

  •   pozyskiwanie i logistyka międzynarodowej pomocy humanitarnej,
  •   współpraca z fundacjami charytatywnymi z Polski, Ukrainy i innych krajów,
  •   informowanie o działalności Ambasady Ukrainy w Polsce,
  •   wsparcie ukraińskich wydziałów konsularnych w Polsce,
  •   rozwiązanie sporów o charakterze koordynacyjnym, itp.

Również przy Ośrodku Kryzysowym działa GORĄCA LINIA, gdzie obywatele ukraińscy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych mogą zadzwonić i uzyskać wsparcie o charakterze konsultacyjnym: +48 790 187 172.