Komunikacje strategiczne z powodu zazieleniania Ukrainy z Ministerstwem Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Naturalnych

Na początku 2022 roku Instytut Kognitywnego Modelowania rozpoczął współpracę z Ministerstwem OchronyŚrodowiska Przyrodniczego i Zasobów Naturalnych w ramach projektu «Zelena Krajina» («Zielone Państwo»), programu Prezydenta Ukrainy «Wielkie Zalesianie Ukrainy».

Cel współpracy:

Zwiększenie wiedzy Ukraińców o problemie zniknięcia lasów z terenu Ukrainy oraz celach  projektu «Zelena Krajina».

Zwiększenie zaangażowania Ukraińców do projektu przez rozpracowanie mechanizmów interaktywnych i rozwój istniejących kanałów komunikacji.

Podstawowe etapy współpracy:

1.Przeprowadzenie badania socjologicznego w dwóchetapach: reprezentacyjnebadania internetowe, dyskusje z grupą fokusową.

  • 54% respondentów nie słyszeli o projekcie;
  • 74% są gotowi popierać ten program, kiedy się dowiedzieli o nim.

2.Wypracowanie strategii komunikacyjnej «Zelena Krajina». Zwłaszcza :

  • wyjawienie triggerów i barier wsparcia projektu;
  • wyznaczenie głównych kanałów komunikacji;
  • wypracowanie strategii pracy z negatywem itd.

W rezultacie ekipa Instytutu Kognitywnego Modelowania przeprowadziła spotakanie-prezentację dla ponad 100 pracowników Nadleśnictw Ukrainy w formie żywej dyskusji. 

Teraz projekt  z zazieleniania Ukrainy wciela się w życie, zgodnie z mapą drogową, wypracowaną przez Instytut Kognitywnego Modelowania.