Komunikacyjna asysta Ministerstwa cyfrowej transformacji Ukrainy

W październiku 2021 roku Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy i Instytut Modelowania Kognitywnego zawarli memorandum o współpracy w kierunku cyfryzacji,innowacji, rozwoju gospodarki cyfrowej oraz strategii kreowania Ukrainy cyfrowej.

Podstawowe etapy współpracy:

 1. Przeprowadzenie wszechukraińskich badań o cyfryzacji Ukrainy
 2. Wypracowanie komunikacyjnej strategii reform cyfrowej transformacji  i oddzielnych kierunków i projektów
 3. Asysta wcielienia komunikacyjnej strategii reform cyfrowej transformacji  i oddzielnych kierunków i projektów
 4. Wcielenie największych wydarzeń cyfrowych Ukrainy – Diia summits.

Podczas pracy  Instytutu Modelowania Kognitywnego razem z Ministerstwem Cyfrowej Transformacji:

 • organizowały wszystkie ukraińskie oraz międzynarodowe wydarzenia, skierowane na kreowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w świecie;
 • przyciągnęły partnerów miedzynarodowych do rozwoju e-biznesu w Ukrainie;
 • pomogły nauczyć Ukraińców cyfrowego alfabetyzmu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zespół Instytutu Modelowania Kognitywnego pomagał prezentować pierwsze wyniki wcielenia celu strategicznego Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy –dostęp 95% Ukraińców do internetu 4G.

Zespół Instytutu brał udział w organizacji trzech szczytów DIIA Summit – głównego digital wydarzenia w Ukrainie i uczestnictwa cyfrowych liderów , Prezydenta Ukrainy oraz kampanii z cyfrowego alfabetyzmu i cyfrowej edukacji.

 

Informacja:

Cel transformacji cyfrowej – wybudowanie współczesnego, cyfrowego Państwa i zorientowanego na usługi. Reforma polega na formowaniu efektywnego systemu zarządzania państwowego, który zdatny jest wyrabiać i realizować całościową państwową politykę, skierowaną na potrzeby obywateli, stały społeczny rozwój i adekwatne reagowanie na zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania.

W skupieniu reform państwowego zarządzania – zmiana podejścia w trzech kluczowych elementach władzy wykonawczej :  struktury, procedury i ludzie. W praktyce to oznacza:

 • wybudowanie śilnych i rozliczalnych instytucji państwowych;
 • przygotowanie jakościowych decyzji urzędowych;
 • formowanie zawodowej służby państwowej;
 • wprowadzenie zarządzania elektronicznego;
 • nadanie wygodnych usług obywatelom.