Działalność międzynarodowa

Instytut integruje międzynarodowy kierunek pracy socjalnej w zakresie rządów krajowych, organizacji międzyrządowych, fundacji, organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń transnarodowych.

Wspieramy inicjatywy i tworzymy programy i projekty związane z takimi aspektami jak umiejętności techniczne, zarządzanie sektorem stosunków międzynarodowych, nadzór i budowanie uczciwości.

Zapewniamy kanał komunikacji między rządami a społeczeństwem, a także między różnymi krajami, innymi organami międzynarodowymi i podmiotami zaangażowanymi w wiodące i reformujące obszary, które wymagają wzmocnienia.

Instytut działa zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2015-2030)