Kreatywność

Zespół opracowuje strategię kreatywną dla projektów Instytutu z zakresu komunikacji społecznej, generuje kreatywne pomysły i tworzy treści rozwiązujące problemy komunikacyjne. W naszej pracy kierujemy się najnowszymi światowymi trendami i potrzebami rynku, a także kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności.

Zespół rozwiązuje następujące zadania:

  • opracowanie i wdrożenie strategii kreatywnej
  • badanie czynników wyzwalających grupę docelową
  • tworzenie tekstów wysokiej jakości
  • rozwój nazewnictwa
  • pisanie skryptów
  • tworzenie materiałów wizualnych