Psychologia korporacyjna

Zapewniamy komfort i zdrowy rozwój każdego pracownika w zespole. Pomożemy znaleźć i zatrzymać kluczowych pracowników.

  • Motywacja personelu; wypalenie zawodowe; problemy rozwoju zawodowego; zarządzanie konfliktami w zespole.
  • Identyfikacja destrukcyjnych i konstruktywnych modeli zachowań zespołu; kryzys wzrostu; rekrutacja i wygodne zwolnienie; trudności w komunikacji między członkami zespołu; identyfikacja liderów w zespole; poszukiwanie optymalnych narzędzi rozwoju personelu w danej organizacji.
  • Adaptacja nowych pracowników w miejscu pracy; przybliżenie filozofii firmy pracownikom firmy na wszystkich poziomach.

Chatbot firmowy Przyjaciel oparty na terapii poznawczo-behawioralnej zapewnia wsparcie psychologiczne Twoim pracownikom, poprawia wyniki biznesowe i atmosferę w firmie. Kontynuuje misję chatbota, który z powodzeniem działa na platformie wsparcia psychologicznego “Powiedz mi” (projekt został uruchomiony przez ICM wiosną 2020 roku).

  • Integracja z komunikatorem korporacyjnym
  • Krótkie dialogi chatbotów mają na celu zwiększenie skuteczności motywacji i zaangażowania pracowników
  • Diagnoza atmosfery psychologicznej w firmie
  • Tworzenie systemu wsparcia psychologicznego
  • Stałe wsparcie psychologiczne i wsparcie pracowników
  • Ankiety i testy pracowników
  • Śledzenie dynamiki zmian