Міжнародна діяльність

Інститут інтегрує міжнародний напрямок соціальної роботи в сфері діяльності національних урядів, міждержавних організацій, фондів, неурядових організацій, міжнародних організацій та транснаціональних асоціацій.

Ми підтримуємо ініціативи та створюємо програми та проекти, що стосуються таких аспектів як технічні навички, керівництво сектором міжнародних відносин, нагляд, розбудова доброчесності.

Ми забезпечуємо канал зв’язку між урядами та суспільством, а також між різними країнами, іншими міжнародними органами та діячами, що займаються керівництвом та реформуванням сфер, що потребують підсилення.

Інститут веде свою діяльність згідно Цілей сталого розвитку ООН (2015-2030)