Співпраця з партією «Слуга Народу»

В межах співпраці було розроблено інструментарій для вивчення суспільно-політичних настроїв, організовано та проведено дослідження громадської думки (фокус-групові дискусії, анкетування, експертні опитування, глибинні інтерв’ю) щодо соціально значущих питань.

Також експерти ІКМ провели для членів партії серію прикладних лекцій із психології мас, механізмів масової взаємодії та психології конфлікту.