Соціальні технології

Фахівці Інституту надають консультаційні послуги представникам комерційних, політичних та громадських брендів, а також приватним особам зі стратегії формування іміджу та правильного позиціонування в медіапросторі.

Для успішного публічного позиціонування необхідно оптимально вибудувати свій імідж і забезпечити якісну медійну кампанію.

Консультування з питань стратегії публічного позиціонування, виявлення вільної суспільної ніші, пошук цільової аудиторії, а також аналіз конкурентного середовища.

Рекомендації щодо коригування маркетингової стратегії та меседжів для цільових груп і каналів подання інформації.

Розробка комплексу тактичних дій щодо поліпшення іміджу.

Консультування щодо формування медійних кампаній.

Розробка та виробництво іміджевих матеріалів.

Консультаційні послуги з інформаційного захисту бізнесу та імені.

Оцінка ризиків і розробка програми протидії можливим ризикам.